Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn:

Dostawa szacunkowej ilości 35 tyś. litrów oleju napędowego dla gminy Baranów w 2018 roku.