Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla jednostek organizacyjnych Gminy Baranów w sezonie grzewczym 2017/2018.