Gmina Baranów
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:

Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci i młodzieży do Zespołu Szkolno–Przedszkolnego w Baranowie.