Wójt Gminy Baranów informuje, że na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Gminy znajduje się wykaz nieruchomości stanowiących zasób Gminy Baranów przeznaczonych do dzierżawy na okres 25 lat na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.