W dniu 13 sierpnia 2023 r. obchodziliśmy w naszej gminie niezwykłą uroczystość „POWSTANIE STYCZNIOWE – 160 lat później w Baranowie”. Jej organizacja była możliwa dzięki wsparciu  finansowemu  z Programu Dotacyjnego Biura Programu Niepodległa „Niepodległa 2023”.

Uroczystość rozpoczął pochód od ul. Puławskiej. Na jego czele mogliśmy zobaczyć płk. Michała Kruka Heydenreicha jadącego konno, pododdziały powstańcze niosące sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej, Orłem i Pogonią, dwa wozy z rannymi i poległymi powstańcami oraz jeńcy w rosyjscy. Można było również zwiedzać zabytkową kuźnię przy ul. Puławskiej.

Na rynku odtworzony został wjazd powstańców styczniowych po zwycięskiej bitwie pod Żyrzynem. Zostali oni przywitani  przez grupę mieszkańców Baranowa z burmistrzem, księdzem i rabinem na czele.

Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział we Mszy Św. w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie, celebrowanej przez ks. kan. Andrzeja Maleszyka - proboszcza parafii oraz ks. prof. Stanisława Koczwarę.

Po Mszy, na placu przed kościołem płk. Michał Kruk Heydenreich  podyktował list do jenerała Chruszczowa, w którym poinformował o uwolnieniu jeńców rosyjskich. Przemówił także do podległych mu wojsk. Została oddana salwa armatnia dla uczczenia rocznicy bitwy pod Żyrzynem.

Dalsza część uroczystości odbyła się w budynku odnowionej plebanii. Wójt – Mirosław Roman Grzelak oficjalnie powitał zebranych.

Z uznaniem o uroczystości wypowiedzieli się zaproszeni goście:

 • Krzysztof Głuchowski - poseł na Sejm RP,
 • Grzegorz Kuna – doradca społeczny reprezentujący Pana Przemysława Czarnka  - Ministra Edukacji i Nauki,
 • Marek Wojciechowski - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
 • Jan Ziomka – Członek Zarządu  Powiatu Puławskiego.

Tę część uroczystości uświetnił koncert pianistki Oliwii Cymerys.

Wręczone zostało podziękowanie Panu Krzysztofowi Strzeleckiemu za przekazanie cennych zabytków związanych z bitwą pod Żyrzynem 1863 r. w celu ich stałej ekspozycji w Gminnym Centrum Kultury w Baranowie.

Przez cały czas można było zwiedzać budynek starej plebanii oraz wystawę poświęconą pamięci Powstania Styczniowego i ekspozycję związaną z bitwą pod Żyrzynem.

Mieszkańcy i zgromadzeni goście mogli zwiedzać obozowiska wojskowe oraz dioramy tematyczne wystawione przez rekonstruktorów.

Wydarzenie obserwowała licznie zgromadzona publiczność z Baranowa i okolicznych miejscowości.

Tak okazała uroczystość mogła się odbyć dzięki zaangażowaniu:

 • Gminy Baranów,
 • Gminnego Centrum Kultury w Baranowie,
 • Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie,
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baranowie,
 • Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Jana Chrzciciela w Baranowie,
 • pracowników Biura Obsługi Komunalnej,
 • Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Baranów,
 • Grup Rekonstrukcji Historycznych:
  • Grupie Rekonstrukcji Historycznej w Baranowie
  • Rudnickiemu Stowarzyszeniu Pasjonatów Historii „Tropiciele Przeszłości”
  • 3 Pułkowi Strzelców Konnych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego
  • Stowarzyszeniu „Nasza Historia” z Opola Lubelskiego
 • mieszkańców Baranowa, którzy czynnie uczestniczyli w rekonstrukcji wydarzeń.

Patronat honorowy sprawował Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Patronat medialny zapewnili Dziennik Wschodni, Polskie Radio Lublin oraz Tygodnik Lokalny Wspólnota Puławska.

   Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2023/category/453-powstancy-styczniowi-znow-w-baranowie