W dniu 3 maja 2023 r. w naszej Gminie obchodziliśmy 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele p.w. Świętego Jana Chrzciciela w Baranowie, celebrowaną przez ks. Mariusza Wójcika  - wikarego parafii. Po jej zakończeniu nastąpił przemarsz z kościoła pod Pomnik Niepodległości gdzie kwiaty złożyli:  Pan Krzysztof Szulowski - Poseł na Sejm RP, Pan Piotr Rzetelski – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego, od Rady i Zarządu Powiatu Puławskiego Pan Jan Ziomka – Członek Zarządu Powiatu Puławskiego, w imieniu wszystkich mieszkańców delegacja Rady Gminy Baranów na czele z Wójtem Panem Mirosławem Romanem Grzelakiem. Znicze złożyły koła gospodyń wiejskich, zespoły śpiewacze oraz związek emerytów, rencistów i inwalidów. Wartę przy Pomniku Niepodległości pełnili druhowie z OSP Zagóźdź, Kozioł oraz Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Kozła. W uroczystości brały udział poczty sztandarowe Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Czołnie oraz druhowie z jednostek OSP Baranów, Czołna, Kozioł, Zagóźdź. Następnie w świetlicy budynku Urzędu Gminy  Baranów mieszkańcy i zaproszeni goście mogli obejrzeć część artystyczną przygotowaną przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Zapraszamy do galerii pod adresem https://galerie.gminabaranow.pl/index.php/2023/category/451-uroczystosci-232-rocznicy-uchwalenia-konstytucji-3-maja