Lp.

Data

Opis wydarzeń

Odpowiedzialni

1.

16.09.2022 r.

piątek

godz. 10.00

Spotkanie z policjantem pt.: „Bezpieczny pasażer” czyli pogadanka z zakresu bezpiecznego korzystania z komunikacji miejskiej oraz ruchu drogowego, rowerowego.

Policjanci z Komisariatu Policji w Kurowie,

Szkoła Podstawowa im.  Powstańców Styczniowych w Baranowie,

Gminne Centrum Kultury w Baranowie

2.

17.09.2022 r.

sobota

godz. 10.00

Mini pokaz pierwszej pomocy – możliwość ćwiczeń na fantomie.

Ochotnicza Straż Pożarna z terenu Gminy Baranów,

Gminne Centrum Kultury w Baranowie

3.

19.09.2022 r.

poniedziałek

Konkurs plastyczny pt.: „Ekopojazd” skierowany do uczniów szkoły podstawowej zlokalizowanej na terenie gminy Baranów. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.

Szkoła Podstawowa im.  Powstańców Styczniowych w Baranowie,

Gminne Centrum Kultury w Baranowie

4.

20.09.2022 r.

wtorek

godz. 11.00

Rajd Nordic walking przeznaczony dla mieszkańców z terenu Gminy Baranów.

Justyna Szymańska-Mazurek,

Gminne Centrum Kultury w Baranowie

5.

21.09.2022 r.

środa

godz. 15.00

Rajd rowerowy do miejscowości Kozioł przeznaczony dla dzieci z terenu Gminy Baranów. Przewidziano gry i zabawy na świeżym powietrzu oraz wspólne ognisko.

Gminne Centrum Kultury w Baranowie

 

6.

22.09.2022 r.

czwartek

godz. 15.00

Dzień bez samochodu. Zwiększenie ruchu pieszych, rowerzystów i innych środków komunikacji. Osoby, które w tym dniu przyjadą rowerem do Urzędu Gminy Baranów otrzymają świeże owoce.

Uroczyste podsumowanie Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, wręczenie dyplomów i nagród w  przeprowadzonym konkursie.

Gminne Centrum Kultury w Baranowie,

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Baranowie.