Gminne Centrum Kultury w Baranowie zaprasza dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na zajęcia plastyczne. Od stycznia 2022 r. odbywać się będą w każdy wtorek, od godz. 15.00 do 17.00, w świetlicy Urzędu Gminy Baranów ( z wyjątkiem  04.01.2022 r.)