Zgodnie z najnowszą nowelizacją rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (DZ.U. poz.2330)  

Gminne Centrum Kultury w Baranowie informuje, że w świetlicy Urzędu Gminy Baranów może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15m/2 (10 osób)

Uwaga!

Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, pod warunkiem okazania przez te osoby unijnego certyfikatu, negatywnego wyniku test lub zaświadczenia o powrocie do zdrowia w związku z COVID-19