Informuję, iż w dniu 
26 maja 2023r. o godz. 12.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XLIII Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XLIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)