Informuję, iż w dniu 
29 grudnia 2022r. o godz. 12.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XLI Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XLI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)