Informuję, iż w dniu 
30 maja 2022r. o godz. 10.00
w sali nr 13 Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXXVI Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXXVI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)