Informuję, iż w dniu 
25 lutego 2022r. o godz. 8.30
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXXIII Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXXIII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)