Informuję, iż w dniu 
29 grudnia 2021r. o godz. 13.00
w świetlicy Urzędu Gminy Baranów odbędzie się
XXXII Sesja Rady Gminy Baranów.

 Przewodniczący
Rady Gminy Baranów
/-/ Stanisław Antoniewicz

Porządek obrad XXXII Sesji VIII kadencji Rady Gminy Baranów (przekierowanie do systemu obsługi głosowań)