Status: W trakcie realizacji

Logotypy: Fundusze Europejskie - Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Lubelskie, Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: zrównoważony rozwój gospodarczy, społeczny i środowiskowy Gminy Baranów poprzez wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego, realizacja idei zrównoważonego rozwoju wpłynie na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy, rozwój turystyki i tworzenie rynku pracy.

Zakres projektu:

Kompleksowa rewitalizacja skweru. Brzegi zostaną umocnione "gabionami" zaś brzeg od strony ul. Stawowej zostanie wyprofilowany i umocniony "gabionami", w których zostanie zasadzona zieleń i solarne lampy ledowe. Z drugiej strony zbiornika planowane są roboty ziemne polegające na rozsunięciu brzegu, aby ułatwić dostęp do lustra wody. Na środku zbiornika będzie zamontowana pływająca fontanna która dodatkowo będzie podświetlona światłem o różnych kolorach. Dodatkowo planuje się zamontować pomost w kształcie litery t aby uatrakcyjnić teren.

Wszystkie obiekty małej architektury zostaną przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (utwardzona nawierzchnia, podjazdy oraz poręcze). Dookoła zbiornika będzie zbudowany chodnik, przy którym zostaną zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. Teren skweru będzie oświetlony(oświetlenie solarne). Od strony zachodniej planuje się wykonanie muru chińskiego.

Dodatkowo cały teren zielony zostanie wyrównany i ukształtowany zostaną posadzone nowe krzaki i kwiatki wieloroczne.

Wartość projektu: 532.138,83 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 364.330,85 zł.