Status: W trakcie realizacji

Logotypy Funduszy Europejskich - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt dofinansowany z Funduszu Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Beneficjent: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

Cel projektu: Ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Baranów, który zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Baranów, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 87 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie.

Planowane efekty: Montaż 83 lamp z 87 opraw LED. Lampy zostaną zamontowane w Baranowie na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody.

Wartość projektu: 926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE: 647.620,38 zł.