pdfInformacja Wojewody Lubelskiego z dnia 21 marca 2020 r. o ograniczeniach, obowiązkach i nakazach wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491).251.67 KB

KORONAWIRUS WAŻNE TELEFONYOsoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Oddziału Nadzoru Przeciwepidemicznego (SANEPID):

 • w godzinach urzędowania 7:30 – 15:05 pod nr tel. 81 886 12 05
 • całodobowo pod nr tel. 509 282 119504 758 135669 322 777

Infolinia NFZ: 800 190 590

Oddział zakaźny SP ZOZ w Puławach (punkt pielęgniarski): 81 450 22 05

Numery telefonów do Przychodni POZ:

 • Przychodnia POZ nr 1, ul. Partyzantów 17, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-313
 • Przychodnia POZ nr 2, ul. Skłodowskiej 10, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-326
 • Przychodnia POZ nr 3, ul. Kilińskiego 22, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-385
 • Przychodnia POZ nr 4,  ul. Kołłątaja 5, 24-100 Puławy, tel. 81 45-02-390
 • Poradnia dla dzieci chorych w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 ul. Kołłątaja 51 tel. 605-891-355 lub 81 45-02-390

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w Przychodni POZ nr 1, 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 17 tel. 81 45 02 313.

W nagłych sytuacjach, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia jak np. zawał serca, udar czy wypadek komunikacyjny, pacjenci będą przewożeni do szpitali w Rykach, Dęblinie, Opolu Lubelskim i Lublinie. Bez zmian, w takich przypadkach należy dzwonić na ogólne telefony alarmowe – 112 lub 999. Pacjenci w stanach urazów jak np. skręcenia czy złamania, uzyskają pomoc w przychodni na ul. Centralnej 16, gdzie prowadzona jest opieka ambulatoryjna w godzinach 8:00 – 18:00.

Wsparcie psychologiczne:

 • Dyżur telefoniczny pełni Ośrodek Interwencji Kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach. Porady udzielane są telefonicznie pod nr 785 027 111, w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 a od wtorku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.
  Pomoc psychologa otrzymamy także pod nr 81 888 53 05, 81 888 53 06 i 800 110 001 (bezpłatna infolinia), w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
 • SP ZOZ w Puławach również zabezpieczył pomoc psychologiczną dla swoich pacjentów, pracowników i ich rodzin poprzez porady telefoniczne psychologów: Magdalena Kowalska tel. 509 975 770 oraz mgr Jacek Samoń tel. 508 055 764 w dni powszednie godzinach od 7:30 do 15:00.

Aby zminimalizować możliwość zakażenia koronawirusem, oraz w trosce o bezpieczeństwo podróżnych i kierowców autobusów - Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. informuje, że od dnia 20.03.2020 roku (piątek), do odwołania autobusy komunikacji miejskiej w dni powszednie będą kursowały wg. SOBOTNIEGO rozkładu jazdy. Niedzielny rozkład jazdy pozostaje bez zmian.

Do obsługi gminy Baranów linia 29 kursuje wg rozkładu jazdy dla ferii i wakacji.

Szczegółowe informacje o rozkładzie jazdy można uzyskać pod nr telefonu 886-87-53 przez całą dobę.

opieka medyczna nowa

Decyzja wojewody lubelskiego o przekształceniu puławskiego szpitala w jednoimienną placówkę zakaźną wzbudziła wśród mieszkańców wiele emocji i wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa zdrowotnego. Wychodząc naprzeciw Państwa obawom, przekazujemy zbiór praktycznych informacji o zasadach świadczenia pomocy medycznej w najbliższym czasie.

Wójt Gminy Baranów oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w związku z pojawiającymi się informacjami o pojawieniu się osób podających się za pracowników socjalnych, Policję czy SANEPID, prosi się mieszkańców o szczególną ostrożność w kontaktach osobistych i telefonicznych z osobami podającymi się za pracowników różnych instytucji.

Z posiadanych informacji wynika, iż obecną sytuację wykorzystują osoby nieuczciwe, mające złe zamiary.

Szczególnie prosimy mieszkańców o zwracanie uwagi na sąsiadów, osoby samotnie mieszkające, gdyż to oni najbardziej są narażeni na takie nieuczciwe praktyki.

Telefon na Policję: 81 88 11 007
Telefon do Urzędu Gminy:  81 88 34 027
Telefon do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej: 81 88 34 154

Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr VIII/130/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Baranów  od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. wprowadza się następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Baranowie:

 1. ustala się godziny pracy Urzędu Gminy w Baranowie od 8:00 do 14:00,
 2. wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów: 
  • wstęp do Urzędu będzie zamknięty dla interesantów,
  • zaleca się kontakt z Urzędem Gminy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie,
  • zaleca się dostarczanie dokumentów za pomocą platformy ePUAP lub za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  • podania i wnioski oraz inne dokumenty w wersji papierowej można będzie złożyć w punkcie obsługi uruchomionym przy wejściu głównym do Urzędu Gminy,
  • osobisty kontakt interesanta z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwy
   w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych charakterem sprawy i z zachowaniem zasad ostrożności.

pdfZarządzenie Nr VIII/130/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Baranów274.53 KB

pdfZARZĄDZENIE NR VII/129/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 13 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów prewencyjnych zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na terenie Rzeczypospolitej Polskiej371.11 KB

Wójt Gminy Baranów informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 423) zostaje ona zakończona w dniu 13 marca 2020 r.

Na mocy tego przepisu kończą dzisiaj działanie na terenie województwa lubelskiego wszystkie powiatowe komisje lekarskie orzekające o stopniu zdolności do czynnej służby wojskowej. W związku z tym, wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.

Osoby, które otrzymały więc wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej (w okresie od 16 marca br. do 30 kwietnia br.) nie mają już obowiązku zgłoszenia się przed te komisje.

Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest związane z rosnącą liczbą zachorowań spowodowanych koronawirusem. Jest to działanie profilaktyczne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się tego wirusa.

pdfRozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej zmieniającym rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 423)200.39 KB

Informujemy, że w dniu 17 marca 2020 roku dyżury Leśniczego Gminy Baranów nie odbędą się.

Zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat z tytułu podatków na indywidualne rachunki bankowe , podane na otrzymanych decyzjach podatkowych (najlepiej przelewem). W razie pytań i wątpliwości, prosimy o telefon do Urzędu: (81)8834027, wew. 24.