W miesiącu wrześniu br. wykonana została modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Nowomichowska. W dniu 7 października br. został dokonany odbiór inwestycji, która obejmowała wykonanie 500 m nawierzchni asfaltowej o szerokości 4,5 m i grubości 5 cm oraz wzmocnienie podbudowy drogi. Wykonawcą, wyłonionym w przetargu, była firma Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji z Gór za kwotę 133.516,50 zł. Koszt nadzoru inwestorskiego wyniósł 2.001,21 zł. Łączny koszt zadania wyniósł 135 517,71 zł.

Na wniosek Wójta Gminy inwestycja uzyskała dofinansowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego w wysokości 80.000,00 zł. Pozostała kwota sfinansowana została z budżetu Gminy Baranów.

Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (1) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (2) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (3) Powiększ zdjęcie: Droga w Nowomichowskiej (4)

21 września 2019 r. Grupa Terenowa Społecznej Straży Rybackiej z Baranowa wsparta przez wędkarzy z Koła PZW Baranów wzięła udział w ogólnopolskiej akcji SPRZĄTANIE ŚWIATA 2019 organizowanej przez fundację Nasza Ziemia.

8 uczestników uporządkowało kilkukilometrowy odcinek linii brzegowej rzeki Wieprz wraz z drogami dojazdowymi począwszy od tzw. Starego Mostu, w dół rzeki. Pozbierano także śmieci wokół drogi prowadzącej do oczyszczalni ścieków w Baranowie.

Zebrano 8 dużych worków odpadów. W kilku miejscach ułatwiono dostęp do rzeki oczyszczając zarośnięte ścieżki i miejsca atrakcyjne do obcowania z przyrodą.

Wszystkim biorącym udział w akcji należą się ogromne gratulacje i podziękowania!

Organizatorzy składają podziękowania Urzędowi Gminy w Baranowie za udostępnienie worków oraz pomoc logistyczną w usunięciu zebranych śmieci.

Apelujemy również o NIEZAŚMIECANIE i zabieranie odpadów ze sobą do domu.

Grzegorz Wawer
Komendant Grupy Terenowej Społecznej Straży Rybackiej w Baranowie

Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (1) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (2) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (3) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (4) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (5) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (6) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (7) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (8) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (9) Powiększ zdjęcie: Sprzątanie Świata 2019 w Gminie Baranów (10)

Obwieszczenie Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 10, 49, 49 a i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Wójt Gminy Baranów
zawiadamia, że:
w dniu 27 sierpnia na wniosek Inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 169/2 w msc. Czołna gmina Baranów.

Informuję, że z zebranymi materiałami w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, pok. 14, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek od godz. 8:00 do godz. 16:00, wtorek - piątek od godz. 7:00 do godz. 15:00 w terminie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego w wypadku zawiadomienia przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Na miesiąc przed terminem umownym Wykonawca przebudowy drogi gminnej nr 107423L w Śniadówce zakończył prace budowlane. Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej asfaltowej drogi o szerokości 5 m na odcinku 999 m.

Firma PBI Infrastruktura z Kraśnika, w miesiącu lipcu i sierpniu wykonała:

 • wzmocnienie podbudowy warstwą kruszywa o grubości 15 cm,
 • warstwę wiążącą z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 5 cm,
 • warstwę ścieralną z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm,
 • pobocza z kruszywa,
 • wyniesione przejście dla pieszych i montaż przystanku autobusowego.

Wartość całej inwestycji wyniosła 605.885,77 zł. Zadanie było dofinansowane przez Wojewodę Lubelskiego z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 302.942,00 zł (50% wartości).

Umowa na roboty budowlane została podpisana w dniu 4 lipca z terminem wykonania do 30 września 2019 r. Odbiór inwestycji nastąpił w dniu 11 września br.

Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce przed przebudową (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce w trakcie przebudowy (2) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (1) Powiększ zdjęcie: Droga gminna nr 107423L w Śniadówce po przebudowie (2)

Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku mieszkańcy Łysej Góry będą mogli korzystać z nowej drogi, która zapewni im dogodny dojazd do drogi powiatowej nr 2514L.

Wybudowane zostanie łącznie 1,254 km drogi z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m i grubości 8 cm, z obustronnymi poboczami z kruszywa o szerokości 0,75 m oraz 4 mijankami o szerokości 5 m.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa bez dotacji rządowej z Funduszu Dróg Samorządowych. W kwietniu br. Wójt Mirosław Grzelak wystąpił do Wojewody Lubelskiego o dofinansowanie budowy tej drogi, której wartość kosztorysowa wynosi 700.030 zł. Gmina otrzymała dotację w wysokości 350.014 zł, czyli 50% kosztów budowy.

W dniu 15 września, na dożynkach gminnych, Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek, przekazał Wójtowi Gminy symboliczny czek na ww. kwotę.

Powiększ zdjęcie: Uroczystość przekazania symbolicznych czeków Powiększ zdjęcia: Symboliczny czek dla Gminy Baranów

Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2019 r.

Informujemy również, że dofinansowanie na przebudowę dróg otrzymał także powiat puławski w kwocie 8.370.234 zł. W ramach inwestycji powiatu w przyszłym roku przebudowane będą na terenie naszej Gminy drogi prowadzące do Michowa i do Kurowa.

Szukamy domu dla porzuconego psa. Kontakt: Pani Edyta Więsyk, tel. (81) 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (1) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (2) Powiększ zdjęcie: Pies szukający domu (3)

Logotypy: Bezpieczni od azbestu oraz Lubelskie

W związku z otrzymaną informacją od realizatora projektu pn. "System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 informuję, iż jesienią planowany jest kolejny IV nabór wniosków na utylizację wyrobów azbestowych.

Dokładny termin naboru będzie podany do publicznej wiadomości i w tym czasie będzie można dokonać zgłoszenia.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Gmina Baranów wskazała lokalizację w celu postawienia paczkomatu w Baranowie przy Urzędzie Gminy Baranów przy ulicy Rynek 14. Paczkomaty InPost to sieć nowoczesnych urządzeń do samodzielnego odbierania i nadawania przesyłek 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Postawienie paczkomatu w wybranej lokalizacji zależy od firmy i opiera się na ilości osób, które zagłosują na daną lokalizację. Zachęcamy zatem do głosowania na lokalizację paczkomatu w Baranowie.

Instrukcja głosowania:

 1. Wejdź na stronę: https://bliskociebie.inpost.pl/#paczkomat-w-twojej-okolicy_lat=51.55776018721996_lng=22.136043759811173.
 2. Poczekaj na załadowanie się strony z lokalizacją Baranów ul. Rynek 14 (widok strony poniżej). W przypadku gdyby nasza lokalizacja nie załadowała się automatycznie:
  1. Kliknij "Do dzieła".
  2. Przejdź do zakładki "Zagłosuj na lokalizację".
  3. W wyszukiwarce wpisz "Baranów, ul. Rynek 14" i naciśnij Enter lub kliknij w symbol lupy.
 3. Zagłosuj na lokalizację Baranów, ul. Rynek 14.

Zachęć rodzinę, znajomych, sąsiadów do głosowania!

Powiększ grafikę: Strona do głosowania na lokalizację paczkomatu Inpost (zrzut ekranu)

Zachęcamy do zapoznania się z poradnikami Rządowego Centrum Bezpieczeństwa:

Zachęcamy również do śledzenia strony internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Poszukujemy właściciela suczki, która błąka się po ulicy Błotnej w Baranowie. Więcej informacji pod nr telefonu 81 883-40-27 wew. 13.

Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (1) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (2) Powiększ zdjęcie: Suczka której właściciela szukamy (3)