Lubelski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża uprzejmie informuje, iż wobec normalizującej się sytuacji i łagodzenia ograniczeń sanitarnych odnośnie stanu epidemii oraz w związku z postępującą aktywizacją życia społeczno – gospodarczego na terenie całego kraju podjął działania mające na celu przywrócenie normalnej zbiórki odzieży używanej i obuwia do pojemników LOO PCK stacjonujących na obszarze woj. lubelskiego.