Laboratorium Pomiarowe Strefa informuję, iż zaplanowane zostały - pomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Czołna, dz. nr 1/1. Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą pola, którego źródłem jest bazowa stacja nadawcza telefonii komórkowej zostały zlecone przez właściciela instalacji: Plus

Pomiary pola elektromagnetycznego dotyczą pola, którego źródłem jest bazowa stacja nadawcza telefonii komórkowej zostały zlecone przez właściciela instalacji: PlusPomiary planowane są na 27-30.04.2020 roku, jeżeli wystąpią w tym dniu opady atmosferyczne termin zostanie przesunięty.Pomiary pola elektromagnetycznego wykonuje się w celu ochrony środowiska , obowiązek takich pomiarów wynika z w art.122 ust.1 ustawy z 27 kwietnia 2001r prawo ochrony środowiska oraz ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815). Uzyskane wyniki przekazuje się do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Wydziału Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego.

Pomiary prowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu D2020258 z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U2019 poz.2448).

W związku z sytuacją epidemiczną związaną z koronowirusem-COVID19, na podstawie art.31 pkt.2 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21) ( D2020695) pomiary nie będą wykonywane w lokalach aby nie narażać właścicieli i użytkowników lokali.

pdfPomiary pola elektromagnetycznego w miejscowości Czołna326.45 KB