Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Nr VIII/130/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Baranów  od dnia 17 marca 2020 r. do dnia 27 marca 2020 r. wprowadza się następujące ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Baranowie:

 1. ustala się godziny pracy Urzędu Gminy w Baranowie od 8:00 do 14:00,
 2. wprowadza się ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów: 
  • wstęp do Urzędu będzie zamknięty dla interesantów,
  • zaleca się kontakt z Urzędem Gminy za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie,
  • zaleca się dostarczanie dokumentów za pomocą platformy ePUAP lub za pośrednictwem operatorów pocztowych,
  • podania i wnioski oraz inne dokumenty w wersji papierowej można będzie złożyć w punkcie obsługi uruchomionym przy wejściu głównym do Urzędu Gminy,
  • osobisty kontakt interesanta z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwy
   w wyjątkowych sytuacjach uzasadnionych charakterem sprawy i z zachowaniem zasad ostrożności.

pdfZarządzenie Nr VIII/130/2020 Wójta Gminy Baranów z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Baranów274.53 KB