sposoby ograniczenia ryzyka

ograniczaj ryzyko

umyj ręcechroń innych

chroń się przed zachorowaniemchroń się przed zachorowaniem 2