Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Baranów przypomina o konieczności posiadania pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Pojemnik powinien być oznaczony czytelnym numerem posesji.

Odpady segregowane wystawiane w czarnych workach nie będą odbierane.

Ponadto zwracamy się z prośbą o nie wystawianie popiołu paleniskowego z pieców CO w pojemnikach przeznaczonych na odpady zmieszane.

Dokładana segregacja pozwoli na ograniczenie masy odpadów zmieszanych.

Worki przeznaczone na gromadzenie poszczególnych frakcji odpadów można pobrać również w siedzibie Urzędu Gminy Baranów, pok. nr 14.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak