Informuje się, że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r., zgodnie z Postanowieniem Nr 67/2023 Komisarza Wyborczego III w Lublinie, z dnia 26 września 2023 r. odbędzie się w dniu 5 października 2023 r. o godz. 16.30
w Urzędzie Gminy Baranów - Świetlica,
ul. Rynek 14, 24-105 Baranów.

Wójt Gminy Baranów
/-/ Mirosław Roman Grzelak

Więcej informacji dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. znaleźć można w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baranów.