Informujemy o przystąpieniu do prac nad sporządzeniem dokumentacji p.n. "Uproszczone plany urządzania lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych oraz inwentaryzacji stanu lasów dla Gminy Baranów".

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi 1938 ha.

Uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Przedmiotowe prace będą prowadzone na zlecenie Starosty Puławskiego przez firmę LAS-R Sp. z o.o., ul. Snycerska 34/13, 30 – 817 Kraków.

Wójt Gminy Baranów
Mirosław Roman Grzelak