Na zakończenie kadencji przedstawiam wykaz inwestycji które udało się zrealizować w latach 2014-2018.

Kolorem zielonym oznaczone są inwestycje w trakcie realizacji, kolorem czerwonym oznaczyliśmy inwestycje, które będą realizowane w latach następnych zgodnie z podpisanymi umowami z Urzędem Marszałkowskim i otrzymanym dofinansowaniem.

Robert Gagoś
Wójt Gminy