28 grudnia 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Projekt "Przebudowa drogi gminnej Nr 107421L w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów, został wybrany do dofinansowania.

Ogólna wartość projektu wynosi 671 012,35 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 335 505,00 zł.