W dniu 21 grudnia 2017 r. została podpisana umowa na realizację projektu "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego w miejscowości Baranów" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności.

Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (1) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (2) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (3) Powiększ zdjęcie: Podpisanie umowy - Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego (4)

W ramach zadania na ulicach: Szkolna i Cmentarna, Krótka, Polna, Stawowa, Środkowa, Tartaczna, Wąska, Zagrody w Baranowie zostaną zamontowane 83 lampy z 87 oprawami LED.

Zadanie to jest I etapem budowy energooszczędnego oświetlenia drogowego w Gminie Baranów.

Wartość projektu926.334,80 zł.

Wnioskowane dofinansowanie projektu z UE647.620,38 zł.