13 listopada 2017 r. Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

W kategorii dróg gminnych na 1 miejscu (31,3 pkt) na liście znalazło się zadanie "Przebudowa drogi gminnej Nr 107421L w miejscowości Łukawka w Gminie Baranów", którego wnioskodawcą była Gmina Baranów. Ogólna wartość projektu wynosi 671 012,35 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 335 505,00 zł, deklarowana kwota środków własnych - 335 507,35 zł.

W kategorii dróg gminnych Zadanie Powiatu Puławskiego pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej nr 2515L od km 0+266 do km 12+104,35 i od km 14+508 do km 15+990" uzyskało 28,7 pkt i zostało sklasyfikowane na 14 miejscu listy. Ogólna wartość projektu wynosi 6 616 358,00 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 3 000 000,00 zł, deklarowana kwota środków własnych - 3 616 358,00 zł.