Podziękowania nadinspektora Pawła Dobrodzieja - Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie, dla Pana Roberta Gagosia - Wójta Gminy Baranów za pomoc w postaci środków finansowych przekazanych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji w Lublinie.