Osoby, które do dnia 15.09.2022 r. złożyły do Wójta Gminy Baranów „Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Baranów”, a nie otrzymały decyzji odmownej w tej sprawie, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy  po odbiór decyzji.