Wójt Gminy Baranów wykonując uchwałę Nr XX/162/2016 Rady Gminy Baranów z dnia 31 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Baranów opłaty reklamowej oraz określenia zasad jej ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty – informuje, że od dnia 1 stycznia 2017 roku, na terenie Gminy Baranów została wprowadzona opłata reklamowa od umieszczonych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.

Obowiązek uiszczania opłaty dla posadowionych w dniu 1 stycznia 2017 roku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych powstał od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Wysokość opłaty wynosi:

 • część stała: 2,45 zł dziennie;
 • część zmienna: 0,20 zł dziennie za 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku na terenie Gminy Baranów powstał również obowiązek składania Wójtowi Gminy Baranów deklaracji na opłatę reklamową.

Deklarację na opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia posadowienia lub umieszczenia na terenie nieruchomości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

W przypadku zmian treści deklaracji spowodowanych wystąpieniem okoliczności wpływających na zmianę wysokości opłaty związanych ze zmianą w posadowieniu, umieszczeniu lub wielkości tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego lub ustania obowiązku podatkowego z tytułu opłaty reklamowej, korektę deklaracji na opłatę reklamową składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Termin złożenia w 2017 roku pierwszej deklaracji na opłatę reklamową upłynął w dniu 31 stycznia 2017 roku.

W rozumieniu ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.):

 • "tablica reklamowa" - to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji reklamy, w szczególności baner reklamowy, reklamę naklejaną na okna budynków i reklamy umieszczane na rusztowaniu, ogrodzeniu lub wyposażeniu placu budowy, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;
 • "urządzenie reklamowe" - to przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji reklamy wraz z jego elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, inny niż tablica reklamowa, z wyłączeniem drobnych przedmiotów codziennego użytku wykorzystywanych zgodnie z ich przeznaczeniem;

Zobowiązani do złożenia deklaracji:

Jeżeli na nieruchomościach lub obiektach budowlanych znajdują się tablice reklamowe lub urządzenia reklamowe, niezależnie od tego czy na tablicy reklamowej lub urządzeniu reklamowym eksponowana jest reklama zobowiązany do złożenia deklaracji jest:

 • właściciel nieruchomości lub obiektów budowlanych, z wyłączeniem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste,
 • użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowych,
 • posiadacz samoistny nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadacz nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
  1. wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych lub z innego tytułu prawnego,
  2. jest bez tytułu prawnego

Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany, na których zlokalizowana jest tablica reklamowa lub urządzenie reklamowe, jest przedmiotem współwłasności lub pozostaje w posiadaniu dwóch lub więcej osób obowiązek w zakresie wniesienia opłaty reklamowej ciąży solidarnie odpowiednio na wszystkich współwłaścicielach lub współposiadaczach.

Informacje o opłacie reklamowej udzielane są w UG Baranów, pok. Nr 11, tel: 81 8834027 w. 28 lub elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wójt Gminy Baranów
/-/ inż. Robert Gagoś