Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 2556), w związku z art. 39 i 40 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094) Wójt Gminy Baranów  
informuje o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu „Programu ochrony środowiska dla
Gminy Baranów na lata 2023-2026 z perspektywą do 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na
środowisko skutków realizacji tego programu”.

Projekt dokumentu jest dostępny:

  1. Portalu Partycypacji Społecznej : https://konsultacje.gminabaranow.pl/pl/ekonsultacje/szczegoly/YToyOntzOjI6ImlkIjtzOjI6IjEzIjtzOjQ6InR5cGUiO3M6MToiMSI7fQ__E____E__
  2. Na stronie internetowej: www.gminabaranow.pl
  3. W wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Rynek 14, 24 - 105 Baranów, pok.14 w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym umówieniu wizyty.

Uwagi i wnioski do konsultowanego projektu można składać w terminie 26.06.2023-17.07.2023r:

  1. W formie pisemnej - drogą pocztową na adres: Wójt Gminy Baranów, ul. Rynek 14, 24 – 105 Baranów
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym - na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania uwag i propozycji zmian do dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Baranów.

Zgodnie z art. 41 ww. ustawy uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

pdfPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU1.43 MBpdfPROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY BARANÓW NA LATA 2023-2026 Z PERSPEKTYWĄ DO 2030 ROKU1.43 MB