Podczas sesji Rady Gminy Baranów  w dniu 23 czerwca 2023 r. odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Baranów za rok 2022. Planowany termin rozpoczęcia sesji godz. 13:00.

W debacie będą mogli wziąć udział radni Rady Gminy oraz mieszkańcy Gminy Baranów, którzy złożą Przewodniczącemu Rady Gminy Baranów pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób  - warunek ten wynika z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 czerwca 2023 roku (ostatni dzień przed dniem sesji Rady Gminy) w Urzędzie Gminy Baranów, ul. Rynek 14, sekretariat, w godzinach pracy Urzędu Gminy.

docxDruk zgłoszenia15.89 KB

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Przewidziane jest wystąpienie maksymalnie 15 mieszkańców (warunek ten wynika także z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. - art. 28aa pkt 8), a o możliwości zabrania głosu decyduje kolejność zgłoszeń. Uczestnicy debaty mają prawo do jednokrotnego wystąpienia, bez ograniczenia czasowego.

pdfRaport o stanie Gminy Baranów za rok 20227.09 MB