Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” podjął decyzję w sprawie przystąpienia do aktualizacji/zmian Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) w mijającym okresie programowania 2014-2020 oraz załączników do niej.

Zmiany w LSR (podświetlone na żółto z tekstem na czerwono) dotyczą następujących spraw:

  • na str. 26 w Przedsięwzięciu 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych zmniejszono limit środków finansowych o 30.000 EUR z 1.199.085,50 EUR na 1.169.085,50 EUR. Środki te nie zostały wykorzystane przez wnioskodawców, których operacje zostały wybrane do dofinansowania. W konsekwencji w tej pozycji o 2 jednostki zmniejszono wskaźnik z 84 do 82 operacji;
  • na str. 25 także w konsekwencji zmniejszono wskaźniki rezultatu (W.1.2) o 2 jednostki;
  • na str. 28 w konsekwencji w podsumowaniu zmniejszono o 30.000 EUR ogólną kwotę wydatków na Cel 1;
  • na str. 32 utworzono nowe Przedsięwzięcie 2.1.7 – Centrum aktywnego wypoczynku dla mieszkańców w Kośminie, które będzie realizowane przez LGD w formie operacji własnej i ustalono limit wydatków na kwotę 30.000 EUR;
  • na str. 29 w wyniku wprowadzenia nowego przedsięwzięcia zwiększono wartość wskaźnika rezultatu (W.2.1) o 100 jednostek;
  • na str. 33 w konsekwencji w podsumowaniu zwiększono o 30.000 EUR ogólną kwotę wydatków na Cel 2;
  • na str. 39 ustalono kwoty wsparcia na wprowadzone Przedsięwzięcie 2.1.7;
  • na str. 42-43 w konsekwencji wprowadzono korekty w budżecie LSR.

Wprowadzone zmiany będą także w konsekwencji uwzględnione w planie działania. 

Ponadto załącza się propozycję kryteriów wyboru operacji w ramach wprowadzonego Przedsięwzięcia 2.1.7.

Propozycje zmian lub uwagi do proponowanych zmian przez Zarząd można przesłać na formularzu w terminie do 22 maja 2023 r. w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR” albo faksem (81 50 16 140) albo pocztą lub osobiście na adres: Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień”, Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Formularz zgłaszania zmian do pobrania w wersji edytowalnej TUTAJ

Do pobrania:

Propozycje zmian LSR

Propozycje kryteriów wyboru operacji dla Przedsięwzięcia 2.1.7

fo-lsre