Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców Baranowa, że w związku z wymianą wodomierzy głównych na wodomierze z odczytem radiowym,  inkasent nie będzie dokonywał bezpośredniego odczytu wodomierzy w domach. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o odczytanie i podawanie we własnym zakresie stanów wodomierzy dodatkowych (podliczników) w terminie obligatoryjnym od dnia 1 do 15 maja oraz od dnia 15 do 31 lipca każdego roku, dzwoniąc na numer telefonu 81 8834990, 81 8834991, 81 8834992, 81 8834027 wew. 17 lub osobiście w Urzędzie Gminy Baranów – Biuro Obsługi Komunalnej, pok. Nr 1,2.

Niepodanie odczytu wodomierza dodatkowego w wyżej wymienionym terminie będzie skutkowało rozliczeniem wody tylko na podstawie wodomierza głównego bez odliczenia wody bezpowrotnie zużytej z wodomierza dodatkowego.

Urząd Gminy zastrzega sobie prawo kontroli podanych wskazań wodomierza dodatkowego.