Urząd Gminy w Baranowie informuje, że od dnia 31 stycznia 2023r. w pok. nr 1 wznawia się  wystawiane faktury za dystrybucję węgla (Karlik Ekogroszek - KWK Piast-Ziemowit Ruch Wola , Orzech - KWK Sośnica) na rzecz osób fizycznych (mieszkańców Gminy Baranów). Wydanie węgla będzie możliwe od dnia następnego po dniu zapłaty, po telefonicznym powiadomieniu przez firmę prowadzącą dystrybucję węgla.

Uprawnionymi do odbioru węgla są osoby którym przyznano dodatek węglowy.