Urząd Gminy w Baranowie informuje, że od dnia 02 stycznia 2023r. w pok. nr 1 będą wystawiane faktury za dystrybucję węgla na rzecz osób fizycznych (mieszkańców Gminy Baranów). Wydanie węgla będzie możliwe od dnia następnego po dniu zapłaty, po telefonicznym powiadomieniu przez firmę prowadzącą dystrybucję węgla.

Uprawnionymi do odbioru węgla są osoby którym przyznano dodatek węglowy.