W związku z przygotowanym przez Rząd RP projektem ustawy regulującej dystrybucję i sprzedaż węgla przez jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Baranów przystępuje do wstępnego oszacowania ilości niezbędnego do zamówienia dla naszych mieszkańców węgla.

Pozwoli to określić skalę potrzeb gospodarstw domowych na węgiel i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie naszej gminy. Każde gospodarstwo domowe zlokalizowane na terenie gminy Baranów, które jest zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę, może zgłosić zapotrzebowanie telefonicznie pod numerami tel. : 81 8834 027 wew. 21; 663 500 163, w godz. od 07:00 do 15:00.

lub osobiście Urzędzie Gminy w Baranowie (pokój nr 2 lub 8) w terminie do 10 listopada 2022 roku. Węgiel po cenach preferencyjnych będzie mogła zakupić osoba, której przyznano dodatek węglowy i ma wpis w CEEB jako główne źródło – źródło węglowe.

Przy zgłoszeniu prosimy o podanie adresu budynku, numeru telefonu oraz ilości węgla z podaniem asortymentu (miał, groszek/ orzech).

Zgłoszenie zapotrzebowania nie jest równoznaczne ze złożeniem wniosku.

Wnioski będą przyjmowane po wejściu w życie ustawy.