W związku z ogłoszoną na terenie gminy zbiórką artykułów dla uchodźców wojennych z Ukrainy, informuję, że będzie można składować przedmioty przeznaczone do niesienia humanitarnej pomocy. Kontakt koła gospodyń wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne. Informujemy również, że punkt zbiórki zostanie uruchomiony także od 28 lutego 2022 roku przy Urzędzie Gminy w Baranowie

Prosimy o artykuły pierwszej potrzeby