Wójt Gminy Baranów ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie.

Termin składania dokumentów: 24 września 2021 r. godz. 15:00.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Kierownika SPZOZ w Baranowi