Uprzejmie informujemy, że do 15 września br. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” zbiera informacje od lokalnych Partnerów czy są oni zainteresowani wsparciem finansowym na opracowanie koncepcji rozwoju swojej społeczności lokalnej metodą „smart village” („inteligentna wioska”).

Informacje te zbierane są formie ankiet, które można pobrać ze strony internetowej TUTAJ.

W przypadku zainteresowania tym tematem, zabezpieczone na ten cel środki finansowe na granty o wartości 4 tys. każdy na przygotowanie w latach 2022-2023 koncepcji „inteligentnej wioski” w lokalnych społecznościach, które będą o to wnioskować. Odsyłamy Państwa do ARTYKUŁU zamieszczonego na stronie internetowej LGD "Zielony Pierścień", w którym będzie można znaleźć więcej informacji na temat „inteligentnych wiosek” oraz przykłady działań krajowych i zza granicy przy wykorzystaniu tej metody.