Powiatowy Lekarz Weterynarii w Puławach informuje o wejściu w życie i przesyła do wykorzystania Decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/1330 z dnia 24 września 2020 r. zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Decyzja ustanawia obszar zagrożenia w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na terenie całej gminy Baranów.

pdfPełna treść komunikatu269.93 KBpdfDecyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1330517.38 KB