Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że są przyjmowane wnioski na nowy okres zasiłkowy  w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

 Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.