Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że od dnia 1 lipca 2020 r. przyjmowane są wnioski na nowy okres zasiłkowy w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start":

  • od dnia 1 lipca 2020 r. wnioski można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej, PUE ZUS oraz przez stronę ministerstwa mpips.gov.pl,
  • od dnia 1 sierpnia 2020 r. będą przyjmowane wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 kwietnia 2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 1 lutego 2021r.

      Osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 nie muszą teraz składać nowych wniosków. Świadczenie jest przyznane do dnia 31.05.2021roku.

Wszelkie informacje będą udzielane na miejscu lub pod nr tel. 81 883-41-54.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl, gdzie znajdują się również druki do pobrania.