Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i świadczenia "Dobry Start" na okres zasiłkowy 2018/2019 są przyjmowane:

  1. drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl;
  2. w formie tradycyjnej (papierowej) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie z wyjątkiem świadczenia "Dobry Start", przyjmowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie.