Informujemy, że od dnia 1 lipca 2018 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenie "Dobry Start" online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018 r. drogą tradycyjną (papierową) przez Zespół Szkolno–Przedszkolny w Baranowie.

Świadczenie - Dobry Start

Rządowy Program "Dobry Start" to 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od osiąganego dochodu.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają świadczenie do ukończenia 24. roku życia.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?

Świadczenie przysługuje matce, ojcu, opiekunowi prawnemu lub opiekunowi faktycznemu dziecka. Ustalenie prawa do świadczenia następuje na wniosek złożony w miejscu zamieszkania rodzica.

Kiedy i gdzie złożyć wniosek?
  • od 1 lipca 2018 roku – online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną,
  • od 1 sierpnia 2018 roku – drogą tradycyjną (papierową) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie ul. Szkolna 2.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu – rozpatrzenie i wypłata do 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach – rozpatrzenie i wypłata w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie świadczenia "Dobry Start" nie wymaga wydania decyzji. Będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń. Informacja o przyznaniu świadczenia "Dobry Start" zostanie przesłana wnioskodawcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej(wnioski elektroniczne).

W przypadku gdy wnioskodawca nie wskaże adresu poczty elektronicznej, będzie miał możliwość odebrania od GOPS w Baranowie informacji o przyznaniu świadczenia "Dobry Start".

Szczegółowych informacji dotyczących programu "Dobry Start" udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie : tel. 81 883-41-54.

Do pobrania - formularze
Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (dz. U. z 2018 r. poz. 1061)