Szanowni Państwo,
Od 12 grudnia 2018 r. obowiązują znowelizowane przepisy Ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2062, z 2018 r. poz. 1118 oraz z 2019 r. poz. 1815, 2020) - tzw. Megaustawy.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 tejże ustawy jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługi (w tym usługi bezpłatnego dostępu do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych (np. mieszkańców). Jednocześnie w art. 6 i 7 tejże ustawy określono zakres i warunki świadczenia tych usług.

W szczególności wskazać należy na art. 7 ust. 1a Megaustawy zgodnie z którym „Jednostka samorządu terytorialnego może świadczyć usługę dostępu do Internetu przez publicznie dostępne punkty dostępu do Internetu bez pobierania opłat lub w zamian za opłatę niższą niż cena rynkowa wyłącznie w miejscach publicznych.”, co oznacza, że Urząd Gminy Baranów nie może świadczyć usługi dostępu do Internetu, która swoim zasięgiem obejmuje tereny zamieszkałe, albowiem nie są one miejscami publicznymi w rozumieniu art. 7 ust. 1a Megaustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem, z dniem 31 stycznia 2020 r. punkty dostępowe do Internetu (tzw. HotSpoty) działające w Baranowie i Pogonowie zostaną wyłączone.

Użytkownicy punktów dostępowych, którzy nie chcą utracić dostępu do Internetu po 31 stycznia 2020 r., powinni podpisać umowy o świadczenie usług dostępu do sieci Internet z operatorami komercyjnymi.