Przypominamy, że od 2017 r. odpady są zbierane z podziałem na następujące frakcje: papier, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, metale i tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zmieszane. W 2018 r. do oddzielnych pojemników zbierany będzie popiół.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Nasze Śmieci przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska oraz do zapoznania się z materiałami poniżej.

Przypominamy i zachęcamy również do odwiedzin witryny informacyjnej Gospodarka Odpadami UG Baranów, na której znajdują się m.in. informacje dot. prawidłowej segregacji odpadów oraz harmonogram odbioru odpadów.