Urząd Gminy Baranów informuje mieszkańców, że PSZOK przy ul. Cmentarnej 10 w Baranowie czynny jest w poniedziałek od godz. 800 - 1600 od wtorku do piątku  w godz. 700 - 1500 po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na numer 81 8834990 lub 609439600 lub 603320608.           

Z PSZOKu mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Baranów objęci systemem selektywnej zbiórki odpadów.